14/04/2018

I.1 – Resum

A continuació, es reflectix un quadro resum per cada una de les 3 dimensions realitzades amb l'objectiu de condensar la informació aportada en les pàgines anteriors. Recordar que, en els dits quadros, s'identifiquen per mitjà de colors les zones -interior, intermèdia i costa- a què fa referència cada debilitat, fortalesa, amenaça i oportunitat, en els casos que procedisca.

CUADROS-DAFO-1
CUADROS-DAFO-2
CUADROS-DAFO-3

Abans de tancar este bloc, amb l'anàlisi D.A.F.O. reflectit, es vol advertir que les conclusions ací exposades intenten recrear la situació actual en què es troba la comarca, amb les dades arreplegats i les valoracions aportades per tots els participants en la investigació. En resum, es tracta d'una fotografia, una instantània del que hi ha i del que és possible que puga ocórrer.

Este tipus d'anàlisi, encara que aporta dades molt vàlides i és àmpliament acceptat, aporta informació d'un moment en concret, per la qual cosa irremeiablement disposa de data de caducitat. El que realment té significat i aporta valor al treball realitzat és mantindre este tipus d'anàlisi amb caràcter continu, mesurant de forma periòdica els resultats obtinguts al llarg del temps amb les estratègies adoptades per a potenciar i aprofitar les fortaleses i oportunitats detectades, així com, disminuir i corregir les debilitats i amenaces reflectides.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià