logoPACTEMA

L’Observatori, analitza les dades d'ocupació: Maig crea 344 llocs de treball i porta la xifra de treballadors fins als 62.427.

Maig crea 344 llocs de treball i porta la xifra de treballadors fins als 62.427.

Després de conéixer les últimes dades del mercat laboral de la Marina Alta de maig de 2023, comprovem un mes més, com les dades d’afiliació milloren a poc a poc. L’espenta estacional i del turisme propi de la zona porta a l’afiliació a un nou creixement intermensual i respecte a maig de 2022, però menor que en exercicis anteriors. L’economia mostra bon dinamisme al mes de maig, que sol ser un bon mes a que li beneficia l’inici de la temporada turística; al llarg de la sèrie històrica l’atur sol ha pujat una vegada al maig (en el conegut any pandèmic del 2020). En aquesta ocasió, les dades d’afiliació a la Seguretat Social i atur registrat publicats pels ministeris de Seguretat Social i Treball mostren un gran avanç de l’ocupació i una gran reducció de l’atur. En concret, en aquest maig, el nombre de treballadors registrats va augmentar en 344 persones, completament en línia amb la mitjana de creixement de l’ocupació d’entre 2014 i 2019, i una mica per davall dels excepcionals 1.633 nous afiliats registrats al maig de 2021, encara que llavors continuava havent-hi un gran nombre d’empreses eixint dels ERTO, que encara havien de recuperar als treballadors que tenien sense reactivar.

I aquest mateix bon ritme de l’ocupació es percep també en les xifres d’atur registrat. Al llarg de maig han eixit de la desocupació més de 150 persones, que porten el nombre total d’aturats fins als 8.818, la xifra més baixa des de 2008 (7.298), i que coincideix amb un mes de maig. Cal recordar que al maig de l’any passat, la Marina Alta va baixar per primera vegada des de mitjà anys abans que s’iniciara la crisi del coronavirus dels 10.000 demandants d’ocupació, per la qual cosa només en un any ha experimentat una caiguda de quasi el miler de persones (-9,97%).

Per tant, el mercat laboral no cedeix i continua donant bones notícies, confirmant així la trajectòria positiva en l’ocupació, tant en el marc nacional com en particular a la Marina Alta. En aquests primers cinc mesos de l’any s’han creat 3.221 ocupacions.

Quant al nombre d’afiliats[*] a la Seguretat Social, maig manté el creixement que venia registrant des de principis d’any i acaba amb 344 afiliats més que a l’abril, sumant quatre mesos consecutius amb saldo positiu. El ritme interanual de creixement de l’ocupació que s’havia estabilitzat des de febrer d’enguany en més del +5%, en aquest maig perd força (+0,55%). Això podria insinuar un afebliment de la forta tendència de creació d’ocupació dels mesos anteriors o, simplement, ser la conseqüència de l’inusualment elevat ritme de contractació de mà d’obra dels anteriors mesos. Al maig s’aconsegueix el màxim històric de les 62.427 persones afiliades, cosa que significa un augment del 4,8% respecte al mateix mes de l’any anterior, i millora la dada aconseguida de qualsevol altre maig.

Si comparem les dades d’afiliats a nivell provincial, autonòmic i estatal, les dades són positives -a excepció de l’autonòmic on s’observa una xicoteta reducció-, ja que, en aquests, les afiliacions respecte al mes anterior han canviat en un -0,2%, +0,4% i +0,97% per a la Comunitat Valenciana, província d’Alacant i global estatal respectivament, mentre que, a la Marina Alta, com ja hem esmentat, aconsegueix el +0,55%.

En l’anàlisi per règim, l’Agrari i el de Llar han experimentat reculades en la generació d’ocupació respecte al mes anterior, amb un creixement negatiu de -7,88% (-29 afiliacions) i -1,53% (-12), respectivament. D’altra banda, el règim de la Mar és el que major increment percentual ha tingut durant aquest maig, amb un +3,98% (+56) respecte a abril; li segueixen el règim General, amb un +0,60% (+248) i el d’Autònoms, amb +0,46% (+84).

Interanualment, respecte a maig del 2022, es manté la mateixa tendència que en l’anàlisi intermensual, però amb les xifres augmentades. Així, els règims Agrari i de la Llar també redueixen el nombre d’afiliacions en un -13,96% (–55) i un -2,04% (-16), respectivament; mentre que el règim de la Mar, +9,50% (+127), el General, +6,18% (+2.421), i el d’Autònoms, +1,99% (+356), han vist incrementades les seues xifres respecte al mateix mes de l’any anterior.

Per tant, encara que el ritme de creixement quant a afiliació es refereix s’ha suavitzat respecte al primer trimestre de l’any, i ha castigat alguns sectors específics durant aquest últim mes, el balanç continua sent positiu, mantenint-se una línia creixent en la generació d’ocupació.

Quant al nombre de demandants d’ocupació, disminueix al maig en 154 persones respecte a abril fins a aconseguir els 8.818 demandants, la xifra més moderada des que va esclatar la crisi econòmica del 2008 (7.298 demandants al maig de 2008). Això equival a un descens mensual del 1,72%, encara que de manera relativa aquesta caiguda és de les menors en un mes de maig d’anys anteriors (a excepció de maig ’20). L’atur registrat encadena 4 mesos seguits baixant i aquest balanç està pràcticament en paral·lel al de la mitjana nacional, on el nombre de demandants d’ocupació suposa el 1,77% menys que a l’abril, o fins i tot al de la província d’Alacant (-1,75%), on la Comunitat Valenciana, s’associen descensos de l’atur registrat una mica més lleugers que a la comarca (-1,35%). Per tant, a la Marina Alta, aquest maig presenta una tònica semblant al seu entorn en matèria de desocupació.

Interanualment, suposa que a la comarca tenim 976 demandants menys (-9,97%), que fa un any (maig ’22). Aquesta dada manté la tendència positiva dels últims mesos malgrat que ja no supera la bretxa del miler de demandants menys que es venia produint interanualment mes a mes des de novembre de 2021 (fins i tot arribant a triplicar aquesta diferència interanual). Caldrà vigilar per tant com evoluciona en el futur pròxim i fins quan dura aquesta estabilitat per si s’insinua un afebliment davant la forta tendència dels mesos anteriors.

La composició de demandants d’ocupació per sexe queda representada com va sent habitual en els últims mesos, on el pes dels parats homes és molt semblant al del mes anterior, un 41,99% (3.703), enfront del 58,01% de dones (5.115), les quals continuen patint una major desocupació. No obstant això, el descens de demandants d’ocupació en l’últim mes ha sigut una mica més beneficiós per a les dones, una caiguda del 2,14% (-112 dones), enfront del dels homes que ha disminuït en un 1,12% i amb una diferència d’aturats respecte al mes anterior de -42 homes. Si comparem respecte a maig de 2022, es produeix una caiguda general, i aquest descens interanual en aquest cas i per quarta vegada (com en els tres mesos anteriors) és més favorable per a les dones (-10,58% en dones enfront de -9,11% en homes). Així, aproximadament la taxa de reducció és de prop d’un punt i mig percentual superior en el cas de les dones, contrarestant les altes diferències que es venien produint interanualment mes a mes; per tant, de nou el focus d’aquesta rebaixa el protagonitzen, en aquest cas, les dones en l’últim any.

L’anàlisi per sector econòmic ens indica, respecte al mes anterior, un descens unànime de l’atur registrat en tots els sectors. Indústria veu disminuït el seu nombre de demandants d’ocupació en 3,79% i 17 persones menys, Agricultura cau en un 1,82% i 3 persones menys. Construcció disminueix en un 1,59% i 17 persones menys; i en Serveis, que és el sector més beneficiat en la creació d’ocupació en períodes d’elevada demanda turística, cau l’atur registrat en un 1,40% i 96 persones.

Si comparem les dades amb el mateix mes de l’any anterior (maig’22), observem un descens generalitzat de l’atur registrat en tots els sectors, sent Agricultura, amb un -18,59%, i Serveis, amb un -11,07%, els que concentren les majors caigudes percentuals. En números absoluts, com caldria esperar, és el sector Serveis, amb 843 demandants menys, el sector amb major caiguda de demandants (sobre un total de 976 demandants d’ocupació menys enfront de maig 2022), Indústria i Construcció s’apunten un descens de -6,10% (-28 demandants) i un -4,19% (-46 demandants), respectivament.

Si aprofundim en l’anàlisi per secció d’activitat econòmica, Hostaleria rebaixa la seua xifra de demandants en -53 persones, el més beneficiat per l’estacionalitat (absorbeix la major part de la creació d’ocupació, igual que a l’abril), seguit de Comerç, ho fa en -39 persones. Aquests dos sectors, els de major pes a la comarca, són els que registren majors descensos en termes absoluts. Respecte al mateix mes de l’any anterior, Hostaleria experimenta un -18,78% de reducció en el nombre de demandants (382 persones menys) i Comerç, un -9,10% (148 demandants menys).

Per mitjà del càlcul de la taxa d’atur, a la Marina Alta, s’observa un descens d’un quart de punt (-0,25), aconseguint una taxa d’atur estimada del 12,38%, La província d’Alacant i Comunitat Valenciana també veuen decrescudes les seues taxes d’atur, quedant-se en un 15,61% i 13,71%, respectivament.

En matèria de contractació, s’observa un descens respecte al mes anterior. Durant el mes de maig, s’han formalitzat 3.180 contractes, 192 contractes menys que a l’abril, o el que és el mateix, un decreixement del 5,69%, dada significativa si comparem amb anys anteriors; des del 2015 no es produïa una caiguda de les contractacions en un mes de maig (-2,40% maig a abril ’15). Per tant, aquesta variable ja no és tan positiva com els registres d’atur o afiliats (i sobretot si ho comparem amb la mitjana nacional, Comunitat Valenciana i província d’Alacant, on la contractació és positiva: +22,01%, +19,23% i +15,76% respecte a maig, respectivament), dista del que es venia produint en anys precrisis, on el mes de maig es produïa símptomes més favorables a l’estabilitat en l’ocupació (+2,55% variació mensual de contractació de maig-abril en 2019, o fins i tot +25,82% en mateix període ‘18).

D’igual forma, si tirem la vista arrere, fa un any el nombre de contractacions en el mateix mes era superior. Tant és així, que al maig de 2022 es van comptabilitzar 1.062 contractes més, 4.242 en total, la qual cosa suposa enguany un -25,04% respecte a maig ‘22. O fins i tot l’acumulat, la contractació que s’atresora en els cinc primers mesos de 2023 ha aconseguit una xifra de 14.632, la qual cosa suposa 4.265 contractes menys (-22,57%) que en el mateix període de l’any anterior. Per tant, des de la perspectiva d’evolució mensual i interanual, la visió no és tan positiva com s’albirava en mesos anteriors.

Per sexe, s’observa novament bastant paritat en la contractació, encara que continua afavorint lleugerament als homes. Del total de contractes signats aquest maig passat, el 50,91% (1.619 contractes) ha sigut en homes enfront del 49,09% (1.561 contractes) en dones. Aquesta millora en la paritat es descompensa més davant la comparació en la seua variació mensual, amb una major caiguda de contractes al sexe femení (-6,75%) que en els derivats al sexe masculí (-4,65%) respecte a abril d’enguany. En l’anàlisi respecte al mateix mes de l’any anterior, s’observa no obstant això una major pèrdua de contractes a homes (-26,81%) que en dones (-23,10%).

Amb les noves dades la temporalitat es manté en mínims històrics de pràcticament el 30% (els que és en mitjana des de l’entrada en ferma de la reforma laboral), enfront de la mitjana del 85% que la Marina Alta registrava abans d’aprovar-se l’última reforma laboral. Per tant, es continua ressaltant una clara tendència cap a la contractació indefinida (gràcies en part als contractes fixos discontinus). El 69,37% dels nous contractes són fixos, quan abans de la reforma laboral (desembre ’21) era d’al voltant del 16% la contractació indefinida. En total ara hi ha 1.750 persones més amb un contracte indefinit que en el mes anterior a la reforma laboral, desembre de 2021. Pese al fiançament dels contractes indefinits enfront dels temporals, es produeix igual que en el mes anterior i de manera notable, un descens anual dels mateixos (-25,90%). A més, respecte al mes anterior existeix una disminució del 6,57% d’indefinits (-155 contractes) al costat del descens mensual del 3,98% de temporals (-40 contractes). Al mateix temps, en termes acumulats, en els cinc primers mesos de l’any s’han registrat 4.271 contractes temporals, la qual cosa suposa un descens de 4.703 (-52,41%) sobre el mateix període de 2022.

La contractació temporal en l’anàlisi interanual malgrat ser notable ja no supera a la indefinida, un -23,58% de reducció de contractes temporals al maig 2023 enfront del mateix mes de l’any 2022 (quan l’habitual era parlar de descensos anuals en aquesta mena de contractació de més del 60%). A més, del total de contractes subscrits al maig, 1.446 (45,47%) han sigut a temps complet i 1.734 (54,53%), contractes a temps parcial.

Observatori Marina Alta de CREAMA i PACTE’MA és un projecte subvencionat per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social, dins del programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana.

 

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d’afiliació de persones treballadores és menor que cinc, no s’indica el valor real, sinó que s’indica com <5 i per tant no es comptabilitzen.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià