logoPACTEMA

Creama analitza les dades d'ocupació del mes de novembre 2023

Novament l’atur augmenta i la creació d’ocupació baixa al novembre a la Marina Alta.

El nombre de demandants d’ocupació encadena tres mesos consecutius de lleugers augments amb una important destrucció d’ocupació en el sector de l’hostaleria. El volum de demandants d’ocupació ha augmentat al novembre en tot just 62 persones, deixant el total d’aturats en 8.601, la xifra més baixa en un penúltim mes d’any des de 2007. Tant l’any passat (-597), com l’anterior (-528), el nombre d’aturats va tindre un comportament positiu, però la xifra continua sent favorable, ja que des que hi ha registres, aquesta només ha sigut millorada en eixes 2 ocasions en un mes de novembre. És a dir, el normal és que en aquest període de l’any l’atur cresca i, malgrat que aquesta vegada repetisca mateix símptoma, no obstant això, el seu augment no arriba a l’1%. Aquestes 62 persones parades més, també marquen una fita positiva si s’estreny la comparació. En els deu anys previs, l’evolució mitjana del nombre d’aturats al novembre ha sigut un augment de 289 persones respecte al mes anterior.

Pitjor notícia és la baixada del nombre d’afiliats: hi ha 498 menys que el mes passat, així que a la Marina Alta hi ha 61.364 persones treballant —igualment un rècord en un mes de novembre—, encara que supera l’habitual en un mes de novembre; en 2014-19 la mitjana per a novembre llança un descens de 700 afiliats. Menor preocupació ocupa la seua variació anual, el seu creixement interanual ha sigut del 3,60%, que millora la del mes passat. Ens falta conéixer com acabarem aquest 2023 i que ens oferirà el nou any que entrem, amb senyals d’una tendència a la baixa en les perspectives laborals.

D’altra banda, el ritme de creixement de la contractació continua disminuint i la mortalitat dels contractes indefinits continua creixent. Tant en termes mensuals com interanuals la contractació descendeix amb especial intensitat en la contractació indefinida en l’últim any.

Quant al nombre de persones afiliades[*] a la Seguretat Social, en aquest mes de novembre s’ha disminuït en 498 ocupacions respecte a octubre, per tant, manté la seua senda negativa igual que els tres mesos anteriors, sumant en aquests últims quatre mesos una destrucció de pràcticament 4.000 ocupacions. Novembre deixa un total d’afiliats en 61.364, malgrat patir aquest descens, és el menor en un novembre des que es va declarar l’estat d’alarma en 2020 i marca un nou màxim d’ocupats a la Marina Alta en un mes de novembre. No obstant això, cada vegada s’allunya més del màxim aconseguit en aquest passat mes de juliol (65.365).

Si comparem les dades d’afiliats a nivell provincial, autonòmic i estatal, les dades són pitjors, ja que, en aquests, les afiliacions respecte a octubre han augmentat lleugerament o disminuït en menor quantia, en un +0,12%, +0,88% i -0,06%, respectivament.

El creixement interanual de persones afiliades ha sigut del 3,60%, la qual cosa suposa 2.130 noves ocupacions en els últims 12 mesos, dada que millora el dinamisme interanual del mes anterior (+3,38%).

Quant al nombre de demandants d’ocupació, augmenta al novembre en tot just 62 persones respecte a octubre fins a aconseguir els 8.601 demandants, una xifra que malgrat aquest lleuger increment manté el nivell d’atur en una quota per davall de les 9.000 persones, registre reeixit des d’abril d’enguany, aconseguint el seu valor més baix a l’agost de ’23. Hem de remuntar-nos a novembre de 2007 per a veure de nou un registre d’aturats més baix en un mes de novembre (6.480). Això equival a un augment mensual del +0,73%, un valor negatiu respecte a la variació del nombre de demandants d’ús de la Comunitat Valenciana i província d’Alacant (-1,55% i -0,50% respectivament).

Interanualment, suposa que a la comarca tenim 780 demandants menys (-8,31%) que fa un any (novembre ’22). Aquesta dada és pitjor que el descens que es venia produint interanualment en els últims 10 mesos, on es va encadenar en mitjana un descens interanual del -10,39% (entre gener i octubre ’23), per tant, s’allunya fins i tot més dels millors registres (s’arriba a aconseguir descensos anuals de l’atur registrat del 28,78% a l’abril ’22 o el seu equivalent novembre del 2022 amb un -21,45%).

Si comparem les dades amb el mateix mes de l’any anterior (novembre ’22), observem un descens de l’atur registrat en tots els sectors a excepció de la Construcció que veu incrementada la seua xifra d’aturats en tot just un +0,83%. Agricultura descendeix en un -19,88%, Indústria en un -11,23%. En números absoluts, com caldria esperar, és el sector Serveis el més afavorit, amb 625 demandants menys i una variació del -8,65%.

Per mitjà del càlcul de la taxa d’atur, a la Marina Alta, s’observa un augment de 0,16 punts, aconseguint una taxa d’atur estimada del 12,29%. La província d’Alacant i Comunitat Valenciana malgrat que disminueixen les seues taxes d’atur respecte a octubre, aconsegueixen valors més alts que a la comarca, un 15,38% i 13,18% respectivament.

En matèria de contractació, s’observa una caiguda respecte al mes anterior, una baixada que és habitual en aquest mes en anys previs, sense comptar novembre 2021, exercici que es va veure molt condicionat pel rebot posterior a la pandèmia. Durant aquest mes de novembre, s’han formalitzat 2.373 contractes, 435 contractes menys que a l’octubre, o cosa que és el mateix, un descens del -15,49%. El registre més baix per a un mes de novembre de la sèrie històrica (sense comptar el fatídic 2020). Dada que contrasta amb els registres nacionals, Comunitat Valenciana i província d’Alacant, on la contractació varia negativament respecte a octubre, però en menor intensitat, un -2,88%, -7,57% i -7,47%, respectivament.

I, si tirem la vista arrere, fa un any, el nombre de contractacions en el mateix mes era superior. Tant és així, que al novembre de 2022 es van comptabilitzar 354 contractes més, 2.727 en total, la qual cosa suposa enguany un -12,98% respecte a novembre ‘22. O fins i tot l’acumulat, la contractació que s’atresora en els 11 mesos de 2023 ha aconseguit una xifra de 34.929, la qual cosa suposa 8.720 contractes menys (-19,98%) que en igual període de l’any anterior. Per tant, des de la perspectiva d’evolució interanual, la visió és un poc menys preocupant, doncs, es produeix una caiguda mensual respecte a octubre pròpia en aquest mes en anys precrisis, i aquesta és més acusada en comparació al mateix mes de l’any anterior. Millora en més de dos punts i mig respecte a la variació intermensual fins al -12,98% i a més amb una caiguda interanual molt més accentuada en la contractació indefinida (-18,73%).

La contractació al novembre disminueix respecte al mes anterior. No obstant això, a diferència del passat mes on aquesta caiguda es produïa exclusivament en la contractació indefinida, en aquest registre existeix una contracció en tots dos tipus; la indefinida i la temporal, sent en aquesta última amb major intensitat. En comparació amb octubre la caiguda de la contractació indefinida és del -14,18%, en aquesta modalitat es van signar 1.501 contractes, la qual cosa suposa 248 menys que a l’octubre. En el cas de la contractació temporal, va registrar una caiguda del -17,28%, és a dir, 182 menys que el mes passat. La qualitat de l’ocupació no registra grans canvis en els últims mesos, de les noves contractacions el 63,25% van ser indefinides, mantenint la tònica d’enguany; en el que portem de 2023 es registra en mitjana un pes del 64,63% d’indefinits (superant la proporció d’indefinits amb la qual compta el mes de novembre els registres nacionals o de la província d’Alacant o Comunitat Valenciana: 41,50%, 51,03% i 50,18% respectivament).

En termes interanuals, la contractació ha descendit un -12,98%, amb disminucions únicament en la indefinida (-18,73%), mentre que la temporal novament augmenta en un +4,06% respecte a novembre de 2022 (2 mesos consecutius amb descensos i augments interanuals de la contractació indefinida i temporal respectivament). Al mateix temps, en termes acumulats, en els 11 mesos d’any transcorreguts s’han registrat 12.199 contractes temporals, la qual cosa suposa un descens de 4.898 (-28,65%) sobre el mateix període de 2022. En el cas dels indefinits, en aquests onze mesos acumulen 22.573 contractes, amb un descens de 3.582 (-13,70%) sobre el seu equivalent de 2022.

 

Poden accedir a l’Informe Complet, amb un anàlisi més detallat, a través del nostre canal de Telegram t.me/observatorimarinaalta o en la nostra web https://observatorimarinaalta.org/ a la secció d’Informes Sectorials.

Observatori Marina Alta de CREAMA i PACTE’MA és un projecte subvencionat per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social, dins del programa AVALEM TERRITORI de la Generalitat Valenciana.

 

[*] Les dades proporcionades per la Seguretat Social reflecteixen que, si la dada d’afiliació de persones treballadoras és menor que cinc, no s’indica el valor real, sinó que s’indica com <5 i, per tant, no es comptabilitzen.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià